INNVISTA HOTELS Image
Innova Sultanahmet

Sürdürülebilirlik

DOĞAYI VE GELECEĞİ ÖNEMSİYORUZ

Yeryüzünün Cenneti, Akdeniz’in En Güzel Koyunda tüm paydaşlarımız ile birlikte siz değerli misafirlerimize en yüksek kalitede tatil deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda;

Yasal gereklilikler

Tüm ürün ve hizmet süreçlerimizde yasal mevzuata ve hukukun üstünlüğüne saygı duyarak, Ulusal ve Uluslararası Kanunlara ve ilgili diğer kanunlara, kurumumuzun uymakla yükümlü olduğu diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Paydaşlarımızın Güvenliği ve İnsana Yatırım

Tüm paydaşlarımız en değerli varlığımızdır.

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve dahi tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği önceliğimizdir. Sağlık ve güvenlik bilincini arttırmaya yönelik tüm çalışanlarımıza sürekli eğitimler verilmekte, riskler sürekli gözden geçirilmekte ve gelişen şartlar doğrultusunda riskleri azaltmaya yönelik teknolojik gelişmeleri takip ediyor ve titizlikle uyguluyoruz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.

Misafir Memnuniyeti

Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir öneri ve şikayetlerini takip etmek, şikâyetleri etik davranış kurallarına uygun şekilde çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda şeffaf şekilde bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmeyi sağlıyoruz.

Çevreye Saygı ve Doğal Yaşamı Koruma

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi, iklim değişikliğini azaltmayı ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Enerji Tasarrufu

Otellerimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakları kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Gıda Güvenliği – Hijyen

Kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz.

Çocuk Dostu Turizm

Çocuklarımız geleceğimizin yapıtaşları bilincindeyiz. Onların özgür ve güven içinde oldukları, hiçbir sömürüye maruz kalmadan büyümelerini önemsiyoruz. Onlar için özenle hazırladığımız alanda zeka ve becerilerini geliştirmeye yönelik aktiviteler sunarken birlikte yer aldıkları gruplarda arkadaşlık ilişkilerini de güçlendiriyoruz.

Yerel Ekonomiye Destek ve Sürdürülebilirlik

Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satın alma yapıyoruz.

 

Sürdürülebilirlik Raporumuzu buradan inceleyebilirsiniz.Sürdürülebilir Satın Alma politikamız ile misafirlerimizin kaliteli ürünlere erişimi hedeflenirken, çevreye, insana ve kalkınmaya önem veren bir politika izlenmektedir. Bu nedenle;

·         İş ortaklarımızın ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu olmasını denetlemek,
·         Çalışanlarına İnsan haklarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak,
·         Çocuk işçi çalıştırılmamasına ve bu konulara da hassasiyet gösterilmesine,
·         Çevreye zarar vermeyen, Çevre Dostu Üretim ve bu farkındalık çerçevesinde üretim yapılmasına,
·         İş etiği kurallarına uyup dürüst ve adil olmaları,
·         Tedarikçilerimizi seçerken yerel/bölgesel tedarikçiler ilk tercihimiz olmasına,
·         Satın aldığımız ürünlerin hayvan haklarını gözeterek hayvanlar üzerinde deney yapılmamış olması,
·         Atıklarını azaltmayı hedeflemesi ve bu konudaki politikasına uygun davranışlar sergilemesine,
·         İş ortaklarımızdan aldığımız hizmetin etiket, rapor ve bilgilerinin şeffaf, doğru ve güncel olması,

Yukarıda belirtilen maddeler Verimli Satın alma politikası olarak kabul edilmiştir ve bu maddeleri sağlayan kurumlarla çalışmak önceliğimiz olacaktır.


Çevre politikamız, Çevreyi ve doğal kaynakları koruyarak, çevreye verilebilecek zararların önüne geçeriz. Bu nedenle;

 • Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere, kanunlara, yasalara, standartlara vb. uygulamalara uyum gösteririz.
 • Çevreye verilebilecek tüm risk ve tehlikeleri önceden belirleyerek önlemler alırız.
 • Tesisimizin “Sıfır Atık” belgesi alması ve atık miktarlarımızı en aza indirmek için gerekli çalışmalar yaparız.
 • Tesisimizde oluşan tüm atıkları kaynağında ve uygun şekilde ayırımını yaparak gruplarına göre ayırımlarını yaparız. Bu vesile ile atıklarımızı yüksek verimlilikte geri dönüşümlerini sağlarız.
 • Tesisimizde aldığımız tüm ürünlerde “Çevre Dostu” ve “Geri Dönüşümlü” ürünler tercih ederiz. Bu sayede çevremizin sürdürülebilirliğini sağlarız.
 • Birçok noktada atık ayrışım üniteleri kurarak misafirlerimizin farkındalık seviyelerini yükseltiriz.
 • Tesisimizde oluşan tehlikeli atıklarımızı uygun koşullarda ve yasal mevzuatta belirtilen sürelerde depolar ve uygun koşullar altında bertaraf edilmesini sağlarız.
 • Tesisimizde kullanılan tek kullanımlık ürünlerin kullanımı azaltmak ve en aza indirmek için çalışmalar yaparız.
 • Su, elektrik ve doğal gaz kullanımlarımızda israftan kaçınarak kaynakların verimli kullanımını amaç edinip misafir ve çalışanlarımızı bu konuya ortak edici teşvikleri ön plana çıkarırız.
 • Personellerimize ve misafirlerimizin eğitim ve aktiviteler ile bilinç ve farkındalıkları artırılarak hem iş hayatında hem sosyal hayatta çevre bilinci kazanmaları hedeflenir.
 • Kurduğumuz güneş enerji sistemi ile yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanırız.

Yukarıda belirtilen maddeler Çevre politikası olarak kabul edilmiştir.
 


Çocuklar geleceğimizdir. Bu doğrultuda tüm çocukların haklarının korunması, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin bozulmasına sebep olabilecek tüm Olumsuz Davranış ve olaylara karşı önlemlerimizi alarak çocuklarında toplumumuzda birer birey olduklarını onlara hissettirmek Ana Politikamızdır. Bu nedenle;

·         Çocuk hakları ve çocukların korunması konusunda tüm ulusal ve uluslararası yönetmelik, kanun, yasa vb. uyum göstererek, daha ileriye taşımak adına çalışmalar yapmak.
·         Tesisimizde çocuk işçi çalıştırılmasına karşı olduğumuzu (ilgili kanunlarda belirtilen stajyerler hariç) ve iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyetin gösterilmesini beklemek göstermesini bekleriz.
·         Çocuklara karşı uygulanan fiziksel ya da psikolojik istismara karşı personellerimizin ve misafirlerimizin farkındalık seviyesini artırmak adına eğitimler vermek.
·         Herhangi bir olumsuz durum tespit edilmesi durumunda (çocuk istismarı, fiziksel yada psikolojik şiddet vb.) durumu üst yönetim ile paylaşılıp, ilgili kurum ve kuruluşlara (kolluk kuvvetleri, sosyal hizmetler vb. ) durum hakkında bilgi akışı sağlamak.

Yukarıda belirtilen maddeler Çocuk hakları politikası olarak kabul edilmiştir.

Tüm insanların temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenmenin önemini biliyoruz. Misafir ve çalışanlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için bu doğrultuda;

·         Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere, kanunlara, yasalara, standartlara vb. uyum gösteririz.
·         Gıda üretim ve sunum alanlarındaki çalışanlarımızın gıda güvenliği konusunda aldıkları eğitimlerle farkındalıklarını yükseltir ve tesisimizde hijyen kurallarını uygulatırız.
·         Tesisimizde gerçekleşen tüm proseslerin hammadde kabulünden misafirlerimize sunduğumuz son ürünlerimize kadar her aşamada tüm kontrolleri sağlarız.
·         Tüm misafirlerimizin ve personellerimizin damak zevk ve yemek kültürlerine uygun olarak çeşitli alternatif ve otantik üretimler yaparak memnuniyetlerinin artırmak isteriz.
·         Kendimizin yemediği, içmediği bir ürünü başkalarına da sunmayacağımızı ilke olarak benimseriz.

Yukarıda belirtilen maddeler Gıda Güvenliği politikası olarak kabul edilmiştir.

İnnova Hotel ailesi olarak dolaylı ya da dolaysız etkileşim gösterdiğimiz tüm insanların temel haklarına saygı duyuyoruz. Bu nedenle;

·         Farklılıkların bizlere fayda getireceğini düşünerek dil, dini inanç, ırk, eğitim durumu cinsiyet vb. gibi temel hak ve hürriyetlerde ayrımcılığa karşıyız.
·         Tüm çalışanlarımızla birlikte iletişim halinde şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı benimseriz.
·         Çalışanlarımızın aidiyet duygusuna katkıda bulunur ve kendilerinin rahat bir ortamda çalışmasına özen gösteririz.
·         Eğitimlerini belirli sebepler ile tamamlayamamış çalışanlarımızın kendi istekleri doğrultusunda eğitimlerini tamamlamaları konusunda yardımcı oluruz.
·         Adil ve yasalarca belirlenen ücretlendirme politikasına uyum gösteririz.
·         Çalışanlarımızın yönetimimizi, çalışma şartlarımızı, sunduğumuz imkanlar hakkında bizleri değerlendirmelerine imkân sağlar ve tüm olanakları geliştirmeyi hedefleriz.

Yukarıda belirtilen maddeler İnsan hakları politikası olarak kabul edilmiştir.

İSG politikamız, personellerimize rahat ve konforlu bir çalışma ortamı sunarken olabilecek riskleri önceden belirleyerek çalışanlarımızın sağlıklarını korumaktır. Bu nedenle;
·         Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere, kanunlara, yasalara, standartlara vb. uyum gösteririz.
·         Tesisimizde yürütülen tüm işleyişimizde olası iş kazası ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek riskler ve tehlikeler öngörülerek doğrudan ve dolaylı olarak
temasta bulunduğumuz kişilerin güvenliğini sağlarız.
·         Personellerimizin bilinçlerini artırarak hem iş hayatlarında hem de sosyal hayatlarında farkındalık sağlayarak bu konuyu sosyal sorumluluk olarak görmekteyiz.
·         Çalışanlarımıza konforlu bir çalışma ortamı sağlamak adına tüm gelişmeleri takip ederek tüm tesis politikalarına entegre olmalarını sağlarız.

Yukarıda belirtilen maddeler İSG politikası olarak kabul edilmiştir.

Kadın hakları politikamız, doğrudan ya da dolaylı olarak etki ettiğimiz tüm kadınlarımızın haklarının korunması hedefleriz. Bu nedenle;

·         Ulusal ve uluslararası yönetmeliklere, kanunlara ve yasalara, standartlara vb. uyum gösteririz.
·         Yönetim olarak cinsiyet eşitliğini destekleriz.
·         Kadınların üst yönetim kadrolarında istihdam edilmesini destekleriz.
·         Cinsiyet ayrımı yapmadan adil ücret politikası gözetiriz.
·         Kadın çalışanlarımızın sosyal hayat ve iş hayatındaki dengesini korumayı felsefe ediniriz.
·         Kadın çalışanlarımızın eğitim seviyelerini yükseltmek için çalışmalar yaparız ve bunu destekleriz.
·         Doğrudan ya da dolaylı olarak etki ettiğimiz tüm kadınların istismar, taciz, ayrımcılık, zorlama vb. durumların karşısında oluruz.

Yukarıda belirtilen maddeler Kadın Hakları politikası olarak kabul edilmiştir.


Sürdürülebilirlik politikamız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, doğal ve kültürel miraslara sahip çıkmak, çalışanlarımızın refah seviyelerini artırmak hedeflenmiştir. Bu nedenle;

·         Ulusal ve uluslararası Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri takip ederek bu gelişmeleri tesis politikalarına entegre etmek,
·         İnsan hakları, çocuk hakları, çalışan hakları ve misafir haklarındaki yasal düzenlemelere uymak ve farkındalığı artırmak.
·         Sosyal ve kültürel olayları, mirasları gelecek nesillere aktarmak amacı ile misafirlerimizi ve personellerimizin bilgilendirilmek.
·         Ekolojik dengeyi korumak için atıklarımızın azaltımı için çalışmalar yapmak,
·         Enerji doğru, yerinde ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
·         Personellerimizi eğitimler ile bilinçlendirip birey olarak çevre duyarlılığı artırmak,
·         Personellerimiz için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili oluşabilecek tüm riskleri gidermek,
·         Personellerimizin sağlıklı ve konforlu bir çalışma ortamı sunmak,
·         Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın şikayetlerini çözerek %100 misafir ve personel memnuniyetini sağlamak
·         Kişisel verilerin korunması ile alakalı düzenlenen kanunlara uymak,
·         Kadın istihdamını arttırmak,
·         Tüm sürdürülebilirlik uygulamalarını kabul ederek şirketimize yüksek verimlilik sağlamak,

Yukarıda belirtilen maddeler Sürdürülebilirlik politikası olarak kabul edilmiştir.